Poďakovania

Vianočná pošta a vianočný zázrak 2019

Aj v roku 2019 do nášho zariadenia bolo doručené množstvo vianočných pohľadníc z projektu vianočná pošta. Ďakujeme všetkým dobrým ľuďom, deťom, ktorí mysleli na našich seniorov a urobili im svojím pozdravom veľkú radosť. 

Taktiež patrí poďakovanie všetkým dobrým anjelom, ktorí splnili konkrétne priania jednotlivých seniorov vo vianočnom zázraku. Fotografie obdarovaných klientov si môžete pozrieť v záložke Fotogaléria. 

 

 

Vianočná pošta 2018

Naše zariadenie sa už po druhý krát zapojilo do projektu Vianočná pošta 2018. Tento projekt umožňuje dobrovoľníkom z celého sveta napísať na Vianoce pozdrav neznámym starkým do zariadení sociálnych služieb. Touto cestou by sme sa chceli poďakovať všetkým, ktorí robia radosť našim seniorom prostredníctvom pohľadníc, listov ale aj rôznych drobných maličkostí.

 

Vianočný zázrak 2018

Projekt vianočný zázrak spája vianočné priania osamelých seniorov v domovoch dôchodcov a ľudí, ktorí majú záujem im tieto priania splniť a vrátiť im do životov kúsok Vianoc. Cieľom projektu je splniť nenáročné priania seniorom, ktorí nemajú blízku rodinu. V našom zariadení boli splnené viaceré priania našich seniorov. Pán Karol je nevidiaci a jeho prianím bola palička pre nevidiacich, pán Ján si želal obrázok lokomotívy Sergej, pani Gertrúde sa splnil sen v podobe pasteliek pre maliarov, pani Máriu darcovia aj osobne navštívili a odovzdali jej kávu s malým darčekom. Všetkým darcom patrí naše poďakovanie aj od našich seniorov, pretože aj vďaka nim prežijú krajšie vianočné sviatky.